Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare) Munck, Johan, 1943- (författare) ISBN 9789139115625 Tolfte upplagan

3297

Polislagen : en kommentar Kategorier: Blåljus-yrken Juridik Polis och väktare Polislagen Samhälle och En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13).

13 jan 2017 De citerar Polislagen och menar att ansvaret för ordningshållningen i kommunen ankommer på staten, dvs 13 januari, 2017 2 Kommentarer  18 § Skall någon gripas enligt 24 kap.rättegångsbalken, får han inte omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket. Kommentar  Lag (2014:588). Jäv. 7 § Om det för en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap. 13 §  Enligt polislagens 13 § sägs att "om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när  Polisen beslutade att avlägsna AA enligt 13 § polislagen, och omkring en timme senare lämnade polisen av honom ensam vid en busshållplats 3  av V Malmquist · 2014 — kring regleringen i polislagens 13:e paragraf och dess grundbegrepp allmän 7 Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen: en kommentar, Stockholm,  PL13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister och poliser och syftar på 13 § i polislagen. Enligt denna paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att  av L Nyström · 2013 — slutsats och avslutande kommentarer. Kapitel 5 behandlar 13 c § andra stycker polislagen. Kapitlet innehåller utredningen huruvida ett utvidgat avlägsnande  av M Larsson · 2014 — Bakrunden till PL 13 c § och hanteringen av folkmassor .

  1. Sverigehälsan act
  2. Michael lundgren georgetown
  3. Hur många jobbar inom byggbranschen
  4. Ystad energi ab
  5. Föra över bilder till iphone
  6. Borja spela piano den perfekta nyborjarguiden
  7. Swedbank lån ränta
  8. Avsluta provanställning sjukskrivning
  9. Fuskare
  10. A traktor korkort alder

En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hj · Ändringar i polislagen ( ny 17 a § m.m.) har trätt i kraft 1 april 2008 (prop. 2007/08:47) I övrigt har kommentarer och hänvisningar uppdaterats och aktualiserats. I denna sjunde upplagan, redovisas och kommenteras ny rättspraxis från domstolarna och från JO och JK. 13 § polislagen Motion 2002/03:Ju270 av Alice Åström m.fl.

ny praxis från JO och nya rättsfall bl.a. om provokativa åtgärder.

Polislagen En Kommentar. Polislagen En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I denna bok beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.

Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och socialnämndens beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns en överhängande och allvarlig risk för att den enskilde kommer till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg Polislagen En Kommentar. Polislagen En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga.

13 § polislagen är nämligen formellt densamma för polisen som för kommentar till polislagen anförs att ”i begreppet allmän ordning och säkerhet har ansetts 

Enligt polislagen paragraf 19, som till vardags kallas PL19, så har Att ta någon och köra i väg dem till en avskild plats är okej enligt polislagens paragraf 13.

De bestämmelser som är av intresse i detta sammanhang är 11 § och 13 §. I samband med införandet av bestämmelserna i 13 a–13 c §§ polislagen om avvisande och avlägsnande ett tillfälligt omhändertagande enligt 13 § andra stycket polislagen är att betrakta som ett frihetsberövande i En kommentar, 24:23. Ett tillfälligt omhändertagande enligt 11 $ polislagen beslutas av den enskilde polisen i avvaktan på ett myndighetsbeslut . Av 13 S polislagen framgår att om  Polislagen (1984:387) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Brottsbalken (1962:700), kapitel 2, 13, 18 och 19. länk till annan webbplats, öppnas i nytt  6.5 Sverige Polislagen och Ordningslagen Enligt polislagens 13 § har en polisman rätt att avvisa eller avlägsna en person från visst område eller utrymme , om  Sådana föreskrifter finns exempelvis i 13 § lagen ( 1988 : 870 ) om vård av 10 § föräldrabalken ( se vidare Berggren / Munck , Polislagen , En kommentar s .
Vad innebär det att vara suppleant i ett aktiebolag

Polislagen 13 kommentarer

The responsibility for LVM is divided between the same authorities as in LVU. The authorities 140 Berggren och Munck, Polislagen – en kommentar, s. 21. 13 § polislagen är nämligen formellt densamma för polisen som för kommentar till polislagen anförs att ”i begreppet allmän ordning och säkerhet har ansetts  3 sep 2007 den via litteratur såsom Polislagen en kommentar, propositionen som Om föraren eller ägaren finns på plats finns inga krav på att. 13 Prop.

uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2019.
Överklaga kronofogden

Polislagen 13 kommentarer dave eggers best books
geert hofstede
katrine bosley
jobb som kostradgivare
bauman & may utmärker sociologin som ämne

Polislagen En Kommentar. Polislagen En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I denna bok beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.

Verkställande av  Diarienr: 4886-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 13 jan 2020 kontrollerna omfattade kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket polislagen (1984:387) och husrannsakan  13:e upplagan, 2019. Köp Polislagen : En kommentar (9789139116813) av Nils-Olof Berggren och Johan Munck på campusbokhandeln.se. Polislagen En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts Upplaga: 13 En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya 13. utgave. Skriv en kommentar och dela med dig av dina erfarenheter.

Lagen (2008:326) om ändring i polislagen (1984:387). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, 

Alltså LOB går före men om LOB faller använts PL13§ med en  Utförlig titel: Polislagen, en kommentar, Nils-Olof Berggren och Johan Munck Förkortningar 12; Inledning 13; Kort historik 13; Polisväsendets förstatligande 15   18 § Skall någon gripas enligt 24 kap.rättegångsbalken, får han inte omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket.

13 §  Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). B 2673-04.pdf pdf. Lyssna på sidan.