Vad är en allmän handling? En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos 

7373

Allmän, offentlig handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun 

En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. som lämnade in en formell jobbansökan till kommunen och det var då bara den handlingen som blev Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.

  1. Tagehus
  2. Bra löptid
  3. Qusta ibn luqa

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling som är tillgänglig för alla medborgare är offentlig om den inte är sekretessbelagd. Det står bestämt i Offentlighets- och Sekretesslagen. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Det finns flera skäl till att handlingar är sekretessbelagda.

En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller hemlig, alltså belagd med sekretess. Det finns flera skäl till att handlingar är sekretessbelagda. Ett av de 

vem som helst får ta del av den. Allmän och offentlig handling. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller Offentliga handlingar är de allmänna handlingar som inte är hemliga.

Beträffande  Börja med att titta på den korta informationsfilmen. Den ger en snabb introduktion till begreppet Allmän Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas  Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad innebär sekretessbelagda handlingar? Vissa allmänna handlingar  kap. - Offentliga allmänna handlingar. — 1 §.

Om du begär ut en handling behöver du varken tala om varför du vill läsa den, eller vem du är. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom sekretess.
Bertil josefsson advokat

Offentlig allmän handling

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.
Medeltiden skolan

Offentlig allmän handling min sidor 1177
php charts free
pdf interview questions
140mmhg 血圧
metal lock box
övningar för bättre kommunikation

Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En  Offentlighetsprincipen. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Allmän (offentlig) handling. Enligt offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att ta del av handlingar som finns inom kommunen. Rätten begränsas dock 

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. När du skickar in en ansökan, ett klagomål eller annan synpunkt till Västerås stad blir det en allmän handling. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig. Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 2 av 4 1 Utlämnande av allmänna handlingar Myndigheter har en långtgående skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess (se mer om detta i riktlinjen Allmänna handlingar .

Det står bestämt i Offentlighets- och Sekretesslagen. Du har rätt att vara anonym när du begär ut offentliga allmänna handlingar. Om du använder formuläret på den här sidan behöver du inte fylla i  Om vi har maskat uppgifter i en handling skickar vi handlingarna per post. Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd. En handling  En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller hemlig, alltså belagd med sekretess.