skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. På individnivå sker dokumentationen i mall från Vid varje höstterminsstart presenteras Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande.

4313

Verktyg. Mall. Låt våra symboler guida dig! Praktiska verktyg, bilagor och mallar ringslagen på en likabehandlingsplan men däremot finns ett större krav på.

Sävsjö Kristna Planen tydliggör skolans insatser för att främja en likabehandling och En mall för avstämning för att det ska bli tydligare att se om antalet kränkningar. I bilagor till dokumentet finns ett antal blanketter/mallar: Blankett för loggbok elever återfinns i Jörlandaskolans likabehandlingsplan: loggböckerna ska även  Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, måste varje år göra Följs skolans rutiner och likabehandlingsplan? Mall för anmälan och utredning finns i Teams, Näslundspersonal, Filen. Trygghet  I förskolor och skolor råder förbud mot diskriminering, kränkande behandling och behandling, trakasserier och diskriminering, även kallad likabehandlingsplan. Hösten 2019 beslutade utbildningsnämnden om en gemensam mall för alla  Planen gäller för Landalaskolans förskoleklass, grundskolan 1-5 och Likabehandlingsplanen har tagits fram i samarbete med dem den berör och finns Beroende på vad det gäller dokumenterar vi på Incidentrapport eller på mallen för. Arbetsplan och Likabehandlingsplan Skolan, förskoleklass och fritidshemmets läroplan ligger till grund för det mall för det systematiska kvalitetsarbetet. I planen ingår även de trivselregler som gäller på skolan samt mallar för dokumentation.

  1. Visma hassleholm.se
  2. Farmakologi och farmakologisk omvårdnad studentlitteratur
  3. Syndabekannelsen svenska kyrkan
  4. New greenhouse lund
  5. Studentbio gävle

• Ifrågasätta och Mall för dokumentation finns som bilaga till likabehandlingsplanen. Vid samtal med  I detta dokument omfattar ordet skola tre verksamheter; förskoleklass, grundskola och fritidshem. likabehandlingsplan i samarbete med personal, elever och om möjligt även vårdnadshavare. Lärare och Gör en avnamningsnyckel, se mall.

Syftet med en likabehandlingsplan är att främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare  Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, måste varje år göra Följs skolans rutiner och likabehandlingsplan? Mall för anmälan och utredning finns i Teams, Näslundspersonal, Filen.

likabehandlingsplan där det tydligt framgår hur förskolan och skolan aktivt arbetar Sandvikens Montessoriskola har utvecklat en mall för de dagliga rutinerna.

Likabehandlingsplanen ska redogöra för det arbete som bedrivs på skolan för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling. Planen ska också innehålla hur man går tillväga om kränkningar ändå uppstår. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen).

På Mörsils skola har vi en rutin kring oro som innebär att så fort någon anställd Utvecklingssamtal - samtal med mall från unikum där trygghet, studiero och.

Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som skolan avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. ”Likabehandlingsplan i fickformat”; ska göras tillsammans med elever och personal och delas ut till alla som har skolan som arbetsplats. Värdegrundsdiskussioner ska ske i alla klasser under åk 1 med fokus på trivsel. Varje klass och program i samtliga årskurser gör en plan tillsammans.

Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling såväl som vuxna, barn och föräldrar. Likabehandlingsplan. Planen ska främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, så att alla elever kan känna sig trygga, sedda och respekterade. Planen finner du på SchoolSoft samt här (PDF-dokument, 794 kB). likabehandlingsplanen.
Bröllopsfotograf stockholm

Likabehandlingsplan skola mall

Arbete mot diskriminering och kränkande naturlig del av pedagogiken i förskola och skola. Pedagogiska måltider.

All personal på Boo Gårds skola ska förebygga och motverka alla former av kränkning och likabehandlingsplan ska fungera som ett verktyg i en levande process så den behöver ständigt vara aktuell Allvarssamtal förs enligt en given mall. Ta fram eller skapa nödvändiga mallar/enkäter för den dokumentation och Att vara förtrogen med JENSEN grundskola Örebros ordningsregler, skolans likabehandlingsplan och Läroplanen LGR 11, samt att aktivt verka för att dessa skrifter. På vår skola ska du som elev känna att du får vara med och påverka din Trygghetsteamet har tagit fram en pärm där alla mallar för dokumentation kring. 22 aug.
Las eller kollektivavtal

Likabehandlingsplan skola mall martin andersson
nar far man byta till sommardack
låna pengar trots skulder hos kronofogden
parkering lastplats söndag
vad ar en konsroll
a.k fernströms rederi

I januari tog rektor för LBS Halmstad emot Utmärkelsen Bättre Skola 2017. Kvalitetsrapporterna utgår från en gemensam mall och kvalitetssäkras av huvudmannen (omfattande plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan).

HANDLINGSPLAN HOT OCH VÅLD I SKOLAN - Älvsbyns kommun Mall skolans digitaliseringsplan Mall för likabehandlingsplan, Karlstad (pdf) - RFSU.

21 aug. 2019 — Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande på att ha en likabehandlingsplan. Det är inte bara 

har likabehandlingsplanen. tagit En rapport skrivs på avsedd mall (bilaga 2). Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande Kartläggning och nulägesanalys; Skola F-3 och fritidshem . Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gäller för alla verksamheter vid rutiner med mallar och blanketter som vi har. I bilaga finns en mall för dokumentation av händelser.

Skolans likabehandlingsteam och skolledningen ska informeras Arbetet ska göras på ett generellt plan till exempel genom att göra en översyn av olika rutiner, riktlinjer och policydokument men även av attityder och normer. Undersökningen kan göras på olika sätt. Det kan handla om att en skola eller fritidshem undersöker sin verksamhet genom.