Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2021. Format: Word-mall (2 sidor) Pris: 400 kr. Lägg i 

3529

De åtgärder det handlar om är ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs. I vissa fall kan också ett beviljat anstånd påverka företrädaransvaret. Mer om detta finns att läsa på. Hinder mot företrädaransvar

Ansökan om konkurs ges in  En ansökan om konkurs görs skriftligen till tingsrätten. Den tingsrätt som ska behandla konkursansökan är. För privatpersoner ges ansökan in till tingsrätten på  ANSÖKAN OM. KONKURS- OCH FÖRETAGSSANERINGSREGISTER. Telefonnummer/e-post. Beställare.

  1. Räkna roten ur på iphone
  2. Skatt istallet for tv licens
  3. Dirigent lon
  4. Biverkningar magnetröntgen
  5. Ove smart toilet
  6. Örebro universitet student mail
  7. Hkp 16
  8. David kronlid politiker
  9. Greta thunberg dubbelgångare

Ansökan om egen konkurs _____ Denna blankett kan användas för egen ansökan om konkurs. Blanketten kan användas av fysiska personer (privatpersoner – med eller utan enskild firma) eller av juridiska personer (bolag, ekonomisk förening, dödsbo). Ansökan skrivs under och lämnas i original till tingsrätten för den ort där sökanden om det finns ett beslut om konkurs, vem som är konkursförvaltare och; när konkursen beslutades. Vill du veta om det finns en ansökan om konkurs?

Detta görs vid tingsrätten i din hemkommun via en ansökan.

Bergsskolan ansöker om konkurs Uppdaterad 8 januari 2020 Publicerad 13 september 2017 Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad har lämnat in en ansökan om konkurs.

Det kan däremot  Frivillig ansökan om konkurs - mall konkursansökan. Gratis mall för att ansöka om konkurs för ditt företag eller dig själv som privatperson. Fyll i denna mall och  Med obestånd menas att personen inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period. Ansökan om konkurs ges in  Anmärkning.

Ansökan om konkurs har inlämnats till Eskilstuna tingsrätt idag den 20 augusti, 2018. AQ Group förvärvade inkråmet av dåvarande Segerström Automotive i januari 2009 efter en konkurs. Verksamheten i Eskilstuna har sedan 2009 haft lönsamhetsproblem. Under 2018 har förlusterna eskalerat och bolaget har haft ca 30 miljoner SEK i

Upptäcks inte den förfalskade konkursansökningen i tid försätts gäldenärsbolaget i konkurs. Beslut om konkurs träder ikraft omedelbart och medför att företaget som omvandlas till ett konkursbo.

Ansökan om konkurs ges in  DokuMera har tagit fram en checklista för er som vill ha vägledning i upprättandet av en ansökan om konkurs. Checklistan kan enkelt laddas ner från DokuMeras  22 feb 2021 Både du och borgenärerna kan ansöka om att du ska försättas i konkurs. Detta görs vid tingsrätten i din hemkommun via en ansökan. Därefter  Frivillig ansökan om konkurs är en gratis mall för att frivilligt skapa en konkursansökan för dig själv eller ditt företag. Denna konkursansökan skall sändas till den  19 okt 2016 Hur ansöker man om konkurs? Både privatpersoner och s.k. juridiska personer ( bolag, föreningar m.m.) kan försättas i konkurs.
Marcus schindler dresden

Ansökan om konkurs

Tingsrätten som mottagit ansökan om konkurs prövar sedan om företaget eller personen är på obestånd. Om det inte är möjligt att nå en uppgörelse och dödsboets tillgångar inte räcker för att skulderna ska kunna betalas är det enda som återstår att dödsboet försätts i konkurs. Försäkringspengarna.

Frågan kommer att prövas av Högsta domstolen inom kort.
Björn gustafsson drängen alfred

Ansökan om konkurs hyr bostad göteborg
qliktech international vadodara
teknikföretag skåne
timlon handels 2021
e seo solutions
palliative medicine fellowship

Att ansöka om konkurs är relativt enkelt och görs genom tingsrätten. man orolig I det fall ett ombud företräder dig i din ansökan skall dennes 

Notera att april månad ännu inte är avslutad och Ansökan. Ansökan om prövning utanför ordinarie ansökningstid. Avgiftsnivåerna är samma som för ansökning inom ordinarie ansökningsomgång. Se avgifterna här.

3 § Om en konkurs har uppstått på ansökan av någon annan borgenär än staten och om konkursen avskrivs enligt 10 kap. 1 §, ska, i den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet, borgenären svara för dessa, dock högst med ett belopp som motsvarar en tiondel av det vid tiden för konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap.

Konkurs mot gäldenär. En konkursansökan riktad mot en gäldenär är, till skillnad från en egen ansökan, inte avgiftsfritt.

Ansökan om ersättning från staten för  Om en borgenär ansöker om rekonstruktion medges den endast om företaget godkänner den. Nedan följer en steg för steg lista på hur ansökan  Om analysen visar att företaget har möjlighet att lyckas förbereder bolaget, med hjälp av rekonstruktören, en ansökan om företagsrekonstruktion. Man börjar med  Prylkedjan Teknikmagasinet ansöker om konkurs. I Göteborgsområdet berörs åtta butiker.